DriveMont, s.r.o. Vlcie Doly 334, 082 52 Dulová Ves Slovak republic +421 915 945 388

Napíšte správu

+421 915 945 388

info@drivemont.sk nachaj@drivemont.sk

IČO: 46079564

DIČ: 2023217801

IČ DPH: SK2023217801

Dátum vzniku: 15. marca 2011, Obchodný register Okresného súdu Prešov, oddiel: Sro, vložka č. 24203/P

Bankové spojenie: 2923852980/1100

Naše umiestnenie

Close Menu