DriveMont, s.r.o. Vlcie Doly 334, 082 52 Dulová Ves Slovak republic +421 915 945 388

Hľadáte priemyselnú automatizáciu? Špecializujeme sa na elektrické pohony a stohovaciu technológiu.

Služby

Dizajn a dodávka

elektromontážne práce v priemyselnom prostredí (výrobné linky, výrobné stroje, infraštruktúry...)

výroba distribučných

návrh a dodávka riadených elektrických pohonov (frekvenčné meniče, riadené usmerňovače motory, príslušenstvo...)

návrh a dodávka riadiacich systémov

- návrh a dodávka riadiacich systémov (Emerson, Horner, Allen-Bradley, Siemens)

programovanie riadiacich systémov (Emerson, Horner, Allen-Bradley)

parametrizácia a programovanie meničov (Emerson - Unidrive M Connect, Machine Control Studio)

ladenie pohonárskych slučiek a väzieb (PID regulácia)

oživovanie a uvádzanie strojov a zariadení do prevádzky (drôtoťahy, regálové zakladače, pivovary)

integrácia vybraných komponentov do bežiaceho procesu výroby

vyhotovenie projektovej dokumentácie v nástroji E-PLAN (pre výrobu, pre servis)

vyhotovenie projektovej dokumentácie v nástroji E-PLAN (pre výrobu, pre servis)

Nainštalované systémy
Automatizácia bola aktualizovaná
Spokojní zákazníci

Čo hovoria klienti?

rekonštrukcia elektrickej časti a riadenia  kompresorovne pre pivovar

- výstavba optických dátových sietí v areáli pivovaru

Pivovar Zlatý Bažant Hurbanovo

– belgická nadnárodná spoločnosť na výrobu drôtu:

- transfer pozinkovacích liniek, drôtoťahov a rôznych druhov strojov z Belgicka na Slovensko

- montáž nových liniek a zariadení (P1, P2, Kordy)

- prekládky strojov a zariadení, ich uvedenie do prevádzky (oživovanie)

- výroba rozvádzačov, integrácia do funkčného procesu výroby

- úprava softvérov podľa požiadaviek výroby

-servis a podpora  pohonárskych problémov

referencie na adrese: wim.declercq@bekaert.com

BEKAERT Hlohovec

transfer pozinkovacej linky, drôtoťahov a rôznych druhov strojov zo Švédska na Slovensko

- prekládky strojov a zariadení, ich uvedenie do prevádzky (oživovanie)

- výroba rozvádzačov, integrácia do bežiaceho procesu výroby

- úprava softvérov podľa požiadaviek výroby

- servis a podpora  pohonárskych problémov

- dodávka a servis elektročasti navíjačiek (menič, snímače, motor, softvér,...) pre rôzne drôtoťahy

- elektro-rekonštrucia drôtoťažnej linky pre prvoťah

- referencie na adrese: lmelus@horle.sk

Horle Trad Nitra

- kompletná dodávka elektročasti pre rôzne typy regálových zakladačov, vrátane automatických, v priemyselných podnikoch a distribučných skladoch:

Třinecké železárny Třinec, Tatra Kopřivnice, IGNIS Hlohovec, SEC Nitra, Topnat Topolčany, BEZ Bratislava, Saneca Hlohovec, JE Mochovce, PFS Brezová pod Bradlom, SEZ Dolný Kubín, Leoni Stará Turá, Elba Kremnica, Motor-car Prešov, Jihostroj Velešín, Metalfin Šaľa

- referencie na adrese: francak.jukon@orangemail.sk , jozef.kolibar@gmail.com

Melissa Portos

Naša galéria

Naše umiestnenie

Spojte sa

Close Menu